Forside
Vejledning

LOLLAND:  Maribo - Nakskov - Nordvestlolland - Nysted - Rødby - Sakskøbing - Vesternæs - Øvrige Lolland
FALSTER:  Bøtø - Gedser - Hasselø - Nykøbing

Møn

ØVRIGE   FALSTER

RA. Pk. CXX, lb.nr. 209
20/5 1942                                                                                 
                                                       Oversigt
                                                          over
                                           tyske Styrker i Danmark
(...)
Luftværn.
(...)
Storstrømsbroen   kun Maskingeværer
RA. Pk. CXX, lb.nr. 251
Udateret.

                                                                                    B. 112/43
Justitsministeriet
                                     Sabotagetilfælde m.v.
(...)
3)   Der er modtaget Melding fra Nykøbing Falster om, at 33 kg. Aerolit, der er afsendt fra København den 29. April 1943, er forsvundet under Forsendelse med Tog mellem Nykøbing F. og Stubbekøbing i Tidsrummet fra den 2. til den 5. Maj 1943.

RA: Pk. XXIII a, L. 422

 
                                                                 E + S                   240
23.-12-43
Stubbekøbing, Rødby og Nysted ingen Belægning, Dog en enkelt 20 mm ved Rødby Havn

RA: Pk. XXIII a, L. 422

 
                                                       E + S + N      i 386           432
A.2
Vaalsepr. 11/1.
Telefon og Signalstation. Ca. 50 Mand Nachrichtentruppe + ca. 40 graa Piger. Der tales i den senere Tid om, at det hele skal flyttes til Nyk-F.

RA: Pk. XXIII a, L. 422

 
                                              E + S + (N + M)        i 324          386
8/2-44
Nykøbing F, 20/1-44.
A. 2.
(…)
Der er i Nørre Alslev Skov, ca 19 km N.f. Nykøbing F. fundet et amerikansk Bombesigteapparat, der antagelig er faldet ned fra en engelsk eller amerikansk Bombemaskine, derden 5/1 Kl. ca 14oo var i Luftkamp over dette Sted.

RA: Pk. XXIII a, L. 422
Uden år, men må være 1944.

 
                                                E + S + N      i. 576        u. 660
B.3.
(…)
23/2 – 9/3.
Konstateret, at der ingen Belægning er i Gaabense (27, E, 2) og Nørre Alslev            (27, E, 2)
(…)

RA: Pk. XXIII a, L. 422

 
                                                E + S + N                       u. 776
Nykøbing Falster – den 10/4 1944.
A.2.
Den 9/4 Kl. 16 styrtede en engelsk eller amerikansk Flyvemaskine ned ca 2 Sømil S.f. Errindlev Havn (III-32-A3). Kl. 15 styrtede 2 engelske Bombemaskiner ned paa Rødsand 8 km S.V.f. Nysted. Kl. 15,20 styrtede 2 engelske eller amerikanske Bombemaskiner ned ved Bøtø 12 km S.Ø.f. Nykøbing Falster. – 6-8 mand er set springe ud i Faldskærm.

RA: Pk. XXIII a, L. 422

 
                                                E + S + N       i 611         u 694
Falster. Medio April 1944.
-A.2.
Ingen Belægning af Tropper udover Hasselø Pejlst. og Vagter i Gedser.

RA: Pk. XXIII a, L. 422

 
                E + S + N                     u 850
18/5-44.
Nyköbing F.
A.2.
G.D. er der i Storströmmen Ö.f. Storströmsbroen fundet Liget af en engelsk Flyver ved Navn Mulhearn. Liget er fört til Kapellet i Gyldenbjerg Kirke paa Falster. Den tyske Värnemagt afhenter Liget.
RA: Pk. CI
Beslaglagt rapport.
Uden årstal, men må være 1944

Den 21. og 23 Maj passerede ialt 150 Invasionspramme af forskellig Type Storstrømsbroen for østgaaende. Alle forsynet med let A.L. Skyts.
RA. Pk CXI b
Beslaglagt rapport.
Se endvidere næste rapport.

24.5.44
(...)
Her i Byen skal der være c. 250-300 Mand med Bevogtning af Broen. Der er ved at blive bygget Flyveplads ved Marielyst, undersøger dette og nærmere herom.
RA: Pk. XXIII a, L. 422


Karlslyst er formentlig en fejllæsning af Marielyst 
                                                  E + S + N            i 741        u 868         
Nykøbing F 24/5
B. 3.
Der skal være c. 250-300 Mand ved Bevogtning af Broen. Der er ved at blive bygget en Flyveplads ved Karlslyst.

RA: Pk. XXIII a, L. 422

 
                                                E + S + N                           u 857
Nyköbing F. 18/5-44. Kl. 18,15.
A.2.
Liget af en amerikansk eller engelsk Flyver er i Dag Formiddag bjerget i Storströmmen lidt Öst for Storströmsbroen. Paa Liget var 2 Identitetsmärker. Paa det ene staar anfört: Poul J. Mulhera (Mulhearm) Nr. 31303563-t-43-43-a. Paa det andet staar anfört: M.R.S.G. Mulhearm, 35,H.U.N. Tington ,R.D. Milton, Mass. Til Liget var fastgjort en Faldskärm, der var märket: U.S. Army Nr. 4242934.

RA: Pk. XXIII a, L. 422

 
                                                 E + S + N + D                        u 948
Nyköbing F. 7/6-44.
A.2.
Ved Vaalse Vig, ca. 16 km VNV for Stubbeköbing er Liget af en engelsk eller amerikansk Flyver Dags Formiddag drevet i Land.
Liget, der var stärkt oplöst, blev indbragt til Orehoved Havn, hvorfra det er viderefört til Kapellet ved Gyldenbjerg Kirke ved Orehoved. Liget er ca. 170 cm, ifört Khaki-uniform og sorte Gummistövler, men uden Gradstegn eller Märker. Ved Visitationen fandtes paa Liget en Mappe med tre Kort over Frankrig, Belgien og Tyskland, 1375 Fr., et Guldarmbaandsur med Staalbund. Uret var forsynet med Läderrem. I Kassen staar anfört Nr. 3260069. Paa Liget var ingen Identitetsmärker, men der blev fundet 2-3 smaa Fotografier, formodentlig af Paarörende. Paa Bagsiden af det ene Fotografi staar Nr. 1374-421 samt et uläseligt Navn. Til Liget var fastgjort en Faldskärm, der bar fölgende Märker: Juli 2. – 1943 – 6513 – 1 – A. 42-2474-41. 58563. (24 – F – 10) E.I.A.

RA: Pk. XXIII a, L. 422

 
                                           E +S + N + D         i 933         u 1047
Falster, den 23’ Juni 1944.
A. 3
(…)
Mellem Veggerløse og Hasselø ( Syd for Nykøbing F ) er anlagt en mindre Flyveplads med Plads til ca. 20 Maskiner. Der findes et Par enkelte Skolemaskiner paa Pladsen.
Ved Bøtøgaard rekognosceres for Tiden for Anlæg af en mindre Flyveplads.
(…)
RA. Pk. C
Beslaglagt rapport.

Sjælland, Lolland-Falster den 14/7  44.
(...)
Storstrømsbroen 2 Luftværnskanoner (37 el. 47 mm ??) ved hver Ende, ikke besat - kun meget faa Soldater ses. Bom over Vejen med Vagt.
(...)

RA: Pk. XXIII a, L. 422

 
                                        E + S + N + D1        i 1706          u 1730
Falster 12/9-44
B.3.
Stubbeköbing: Ingen tysk Belägning i Byen.

RA: Pk. XXIII a, L. 422

 
                                                                        i 1969           u 2010
Falster, den 5. Oktober 1944.
C.3
I Stubbekøbing findes overhovedet ingen Tyskere.

RA: Pk. XXIII a, L. 422

 
                                                                            i 2446         u 2552
Falster, d.7/11 –44
B.3.
Ved Kaydask Mölle, Öst for Horbelev (III –30 –F.2) er der en Udkigspost paa 6 Mand.
RA: Pk. XXIII b
                                                               i 2459         u 2555
Möen, den 7/11-1944:
B.3.
...
Paa Bogö (III-27-F.3) og i Stubbeköbing Havn er der ingen belägning.

RA: Pk. XXIII a, L. 422

 
                                                                            i 2606          u 2720
Stubbeköbing, den 19/11-1944:
B.3.
Ankommet til Stubbeköbing, den 18. og 19. ds. – 14 –16 Tyskere. De er indkvarteret i Villa – "Pax" – Rönvej Nr. 1, der ligger paa Hjörnet af Rönvej og Nr. Alslevvej.

RA: Pk. XXIII a, L. 422

 
                                                                              i 2748           u 2853
Falster, 6/12-44.
B.4.
Tyskerne gaar Vagt ved alle Havne og Broer paa Östfalster.

RA: Pk. XXIII a, L. 422

 
                                                                              3227          3286
Falster, den 17/1-1945:
B.3.
Alt forlöber normalt som hidtil.
Tyskerne passer alle Havnevagter og undersöger et Legitimationskort af og til.
Antallet af Soldater er uforandret.

RA: Pk. XXIII a, L. 422

 
                                                                           i 3258         u 3329
Falster, 21/1-45.
B.3.
Stubbeköbing:Nr. Alslev Skole er fuldt belagt med Tyskere; hvor mange vides ikke bestemt. Der er 12 store Lastbiler parkeret i Skolegaarden samt en Bunke Telefonpäle, saa der skal nok laves en Del Telefonarbejde.
RA: Pk. LXIX
                                                                                         3448
11/2-45
A.3
...
Der ankom for et par Dage siden ca. 35 russiske Krigsfanger under Bevogtning af 20 tyske Soldater til Nørre Alslev (III-27-E 3) hvor de er installeret paa Skolen, der er blevet afspærret med Pigtraad. Det skal efter sigende være et Arbejdshold, der skal udlægge Telefonlinier.

RA: Pk. XXIII a, L. 422

 
                                                                        3605           3839
Falster, 19/2-45.
B.3.
Nyköbing F.: Der kommer stadig Ungarere til Byen. I Lördags kom 200 gaaende fra Vordingborg. Der forventes, at der kommer 2000 Ungarere yderligere til Lolland-Falster i de närmeste Dage.

RA: Pk. XXIII a, L. 422

 
                                                                           4043          4348
Falster, 20/3-45.
B.3.
(…)
Syd for Nykøbing F. blev samtidig bortsprängt en lille Bro over en Aa.
Trafiken med Gedser er stadig afbrudt.
KB. Illegale blade.
Mikrofilm.
Spole 82.

DANSK  EFTERRETNINGSTJENESTE
Nr. 3.                                                             24/3 1945

V. Forskelligt.
1. Jernbanesabotagen.
Mellem Nykøbing F. og Gedser sprængtes den 18/3 en Jernbanebro. Dette i Forbindelse med  en anden Jernbanesabotage har bevirket en langvarig Indstilling af Trafikken mellem Nykøbing og Gedser. Endnu den 21/3 var Toggangen stadig afbrudt.

RA: Pk. XXIII a, L. 422

 
                                                                      4047            4331
Falster, 24/3-45.
A.3.
Nyköbing F.: Tyske SS-Troppe befäster nu Hovedlandevejen Nr. 2 fra Nyköbing til Orehoved, idet de bygger Maskingevärstillinger med 100 m. Mellemrum. Stillingerne indrettes til 2 Mand, med en Dybde af ca 1,60 m og en Bredde af 2 m.

RA: Pk. XXIII a, L. 422

 
                                                                                           Nr. 4341
Stockholm, den 3. April 1945.
Falster, den 24/3-1945:
A.3.
Gedser:
(...)
Langs Hovedvej Nr. 2 paa Falster er mange Steder paa begge Sider af Vejen blevet anlagt primitivt udförte Mg.-Reder Udgravningerne til Mg.-Rederne er udfört af alt disponibelt Mandskab.
(...)

RA: Pk. XXIII a, L. 422

 
                                                                        4164          4447
Falster, 27/3-45.
B.2.
Stubbeköbing: Nr. Alslev Borgerskole er römmet af Tyskerne.
Besätningen af Tyskere som hidtil.
KB. Illegale blade.
Mikrofilm.
Spole 1.

DANSK  EFTERRETNINGSTJENESTE
Nr. 5.                                                          Den 28/3 1945

II. Sjælland med Øer.
(...)
4. Gravning af "Skyttehuller" langs Landevejene (...). Paa Falster bygges de langs Hovedvej 2 fra Nykøbing til Orehoved.
De betegnes forskelligt - "Huller", "Skyttehuller", "forberedte Maskingeværstillinger", "En-Mands-Stillinger", "primitivt udførte Maskingeværreder". Udførelsen er meget forskellig. (...) Paa Falster ligger de med 100m Mellemrum, er indrettet til 2 Md., 2m bred og 1.60m dyb.
(...)
V. forskelligt.
1. Jernbanesabotagen.
(...) Forbindelsen Nykøbing F-Gedser maatte endnu den 24/3 (næsten 8 Dage efter Sabotagen) foregaa pr. Automobil.
FM: Pk. 22-49, 
L. III
Håndskrift (Gitte)

Falster 31 - 3 - 45.
(...)
Korselitse:          Usikkert. Undersøges. Evt. Besked om nogen Tid.
(...)
Østersøen:          Intet bemærkelsesværdigt v. Marielystkysten
Guldborgsund:    Intet bemærkelssværdigt v. Veggerløse & Omegn
Skyttegrave:        Langs Hovedvej 2 (Nyk. - Gedser) er flere Skyttegrave
                          paabegyndt.
Jernbane:            Tirsdag d. 27/3 første Tog igen, efter Sabotagen.

Nøjagtig Beliggenhed, (Antal o.s.v.) følger senere pr Skitse eller Kort.
 

RA: Pk. XXIII a, L. 422

 
F A L S T E R.
1/4-45.                                                                    4254             4565
A2
12. Storströmsbroen:
Alt Flak fjernet. Broen bevogtes af 1 Vagt. Der er altid mindst 5 Poster (3 dobbelte og 2 enkelte) fordelt med en Dobbeltpost i hver ende og Resten i den mellemliggende Sträkning. Den samlede Vagtstyrke ca 30 Md. Inf. indkvarteret i Restaurant Broen. Der er Pigtraadsspärringer og spanske Ryttere i begge Ender af Broen.

13. Stubbeköbing.
Havnevagt: Besätning ca 16 Md. Marineinf.

14. Horbelev:
ca 2 km Ö.f. Jernbanestationen findes ved Tr.Station en Udkigspost. Besätning 6 Md.

15. Skjoldtrop: (SÖ f. Horbelev)
16 Md. Marininf., der forretter Havnevagt i Hesnäs.

16. Nyköbing F.:
Paa Östre Skole ca 40 Md,. hvoraf Halvdelen SS-Folk. Paa Teknisk Skole ca 30 Md. Marineinf. Fp.Nr. 17309. Banegaardsvagten nedlagt. Paa Broerne til Lo lland 2 Poster paa hver, en i hver Ende. Havnevagten bestrides af Styrken paa Teknisk Skole.

17. Hasselö:
Radio – og Pejlestation. Besätning ca 200 Md. WL- Folk, samt nogle Blitzmädel er indkvarteret i enLejr, der bestaar af baade Mursten og Träbarakker. I Lejren findes 2 Radiostationer, hver med 2 Antnnemaster. Rundt om Lejren i en Afstand af ca 5-700 m findes 1 Trätaarn, antagelig til Udkig. Et stort rektangulärt Pejleapparat paa Murstensfundament. 2 store cirkuläre Pejleapparater paa Murstensfundamenter. Pejlerammens Diameter 7-8 m. 1 ca 20 m höjt Taarn med särl. Pejleanordning. Endnu  1 Pejleapparat er under Bygning.

18. Bötö:
Flyveplads: Areal ca 300 Td.r Land " fra Marielyst helt op til Veggerlöse). Endnu ingen cementerede Startbaner. Der er Skjul for Flyvemaskiner, Last- og Tankvogne. Medlemmer af OT er ankommet. En betydelig Udvidelse er tilsyneladende forestaaende.
2 Hoteller ved Marielyst, Folkeferies Sommerkoloni, samt Dr. Garmings Villa i Bötö er beslaglagt. Sidstnävnte antagelig Kontro(?)for OT.
Sommers Vagtfolk er aflöst af ca 30-40 tyske Soldater fra Avnö.
Intet Flak.

19. Gedser:
3 Stk. 20 mm Flak, opstillet 1 Stk. paa hver Havnemole. 2 mindre Lyskastere, 1 paa hver Side af Havnen. Besätning ca 80 Md. WL og WM-Folk.
Havnekaptajn er Kapitänltn. Voltmann, Fp. Nr. (?) 17309.
Banegaardsvagten er tidl. afg. af Enheden II/99 (fra Vordingborg).

20. Gedser Odde:
1 Taarn med Lytteapparat (dansk Apparat).
1     -       -     Pejleapparat (se Bilag).
2 Stk. 20 mm Flak.
Besætningen ca. 30 Md. er indkvarteret i en Barakke umiddelbart ved 2 Taarne.
Der er Havnevagter ved samtl. Havne paa Falsters Östkyst.
RA: Pk. XXIII b
                                                                       4254             4564
C. MÖEN.
1/4-45.
A2
Befästningsanläg langs Veje.
Langs Hovedvej 2 paa Sträkningen Nyköbing F.-Orehoved graver tyske SS-Tropper Skyttehuller med en indbyrdes Afstand af ca 1oo-15o m. Hullerne er ca 2 m lange, o,8 m brede og ca 1,5 m dybe
KB. Illegale blade.
Mikrofilm.
Spole 1.

DANSK  EFTERRETNINGSTJENESTE
Nr. 10.                                                     Den 10/4 1945
Bilag.

                                             Oversigt
                                                over
             STYRKER   AF  W.H.  OG  W.L.  PAA  SJÆLLAND
                                          MED   ØER
                                          pr. 1/4 1945

I. Hæren (WH) og Polititropper.
(...)
3. Lolland-Falster og Møen.
Infanteri.
- Nakskov Skibsværft                     50 Md
- Berritsgaard                                 20    -             24)
- Nysted, Stubberupgaard               12    -
- Storstrømsbroen (Restaurant)      30   -
- Nykøbing F, Østre Skole              20   -             24)
- Bøtø Flyveplads                    30 - 40   -            24)

24) Nærmere Angivelse af, hvad det er for Folk, mangler.

SS-Tropper.
- Maribo, Bangshave               ca. 60 Md. fra Østersøstaterne
- Nysted, Stubberupgaard        4 - 5   -
- Nykøbing F, Østre Skole     ca. 20   -

4. Rekapitulation.
(...)
Paa Lolland-Falster findes ialt kun ca. 170 Md. og ca. 80 SS-Tropper.

II. Luftvaabnet (WL).
(...)
8. Bøtø. (Falster):
Flyveplads-Areal ca. 300 Td. Land - fra Marielyst og helt op til Veggerløse. Endnu ingen cementerede Startbaner.
En betydelig Udvidelse synes forestaaende.

Flyvepladsen ved Førslevgaard og Lufthavn ved Rødby er nedlagt.
KB. Illegale blade.
Mikrofilm.
Spole 1.

DANSK  EFTERRETNINGSTJENEST
Nr. 7.                                                        Den 3/4 1945

V. Forskelligt.
(...)
Paa Linien Nykøbing-Gedser kunde Trafikken genoptages den 27/3 Morgen efter at have været afbrudt i ca. 10 Dage.

RA: Pk. XXIII a, L. 422

 
                                                                          4311          4700
Falster, den 6/4-1945:
A.3.
Langs Vejen Stubbeköbing – Nyköbing over Maglebrände Horreby er der inde paa Markerne med 100 m.s Mellemrum gravet Huller ca. 1 m. i Diameter. Dybde = Brysthöjde.
Noget lignende foregaar ved "Näsgaard". Vejen Grönsund – Hesnäs.
KB. Illegale blade.
Mikrofilm.
Spole 1.

DANSK  EFTERRETNINGSTJENESTE
Nr. 9.                                                         Den 7/4 1945

V. Forskelligt.
1. Jernbanesabotagen.
(...)
Natten mellem d. 4' og 5/4 blev Trafikken mellem Nykøbing F og Gedser atter afbrudt ved Sprængning af 3 Jernbanebroer.
KB. Illegale blade.
Mikrofilm.
Spole 1.

DANSK  EFTERRETNINGSTJENESTE.
Nr. 10.                                                         Den 10/4 1945

V. Forskelligt.
1. Jernbanesabotagen.
(...) Trafikken paa Strækningen Nykøbing F-Gedser var endnu den 6/4 Morgen afbrudt.
KB. Illegale blade.
Mikrofilm.
Spole 82.

DANSK  EFTERRETNINGSTJENESTE
Nr. 11.                                                        12/4 1945

II. Sjælland med Øer.
(...)
5. Befæstningsanlæg.
(...)
Gravning af Huller langs Veje er iagttaget i Omegnen af Værløse Flyveplads, ved Vejen Høvelte-Bloustrød samt langs Vejene Maribo-Rødby, Stubbekøbing-Nykøbing F. og Grønsund-Hesnæs.

RA: Pk. XXIII a, L. 422

 
                                                                        4471                 Nr.4802.
Stockholm den 25. April 1945.
Nykøbing F. den 12/4- 45.
A.3.
(…)
Vejen Nykæb ing F. – Hæsselø er paa hvert Side forsynet med de sædvanlige rektangulæreHuller, eet af dem var 50 cm. bred, 1,5 m langt og 80-100 cm. dybt.
Afstand mellem Hullerne ca. 50 m-
Ingen Huller paa Landevejen fra Nykøbing F. mod Syd i hvert Tilfælde til Væggerløse.
Skovene paa Falster er ude for stærk Patrouillering siges der. Paa en Tur i Gaar Eftm. mødtes i Nr. Mellemskov S.F. Hesnæs 2 Politifolk langs Jernbanelinien fra Nykøbing F. mod Nord, der stod Poster ved næsten hver Bro, og i Skovene var der Patrouiller paa 5 Mand et Par Steder.
Landevejen Nykøbing F.- Saxkøbing Huller med 50 m.s. Mellemrum paa hver Side af Vejen.
(…)

RA: Pk. XXIII a, L. 422

 
                                                                          4596             5030
Falster den 17/4 1945.
B.3.
Stubbeköbing.
Den 15/4 ankom ca. 360 Flygtninge, hvoraf de 70 blev indkvarteret paa Teknisk Skole, et endnu ukendt Antal i Pavillonen i Anläget, medens Resten fortsatte med 200 til Bogö og de övrige til Maglebrände.
Belägningen i Byen iövrigt uändret.
FM: Pk. 22-63, L. II
Udateret

Efterretningsopgaver
Lolland - Falster og Møn.
(...)
7.   Findes der en Udkigspost ca 2 km Ø.f. HORBELEV. Nærmere Oplysninger om Placeringerne.
8.   Er der stadig 16 Mand Marineinfanteri i Skjoldtrup. ( S.Ø.f. Horbelev) Deres Opgaver.
9.   Er der intet FLAK til Forsvar af Pejlestationen paa Hasselø.
10. Er der sket Udvidelse af Flyvepladsen ved BØTØ. Er Pladsen nogensinde blevet benyttet af
      tyske Flyvere. Er der stadig O.T.Mandskab paa Pladsen
11. Hvorfra afgives Havnevagten i Gedser nu.
(...)
15. Er der anlagt Skyttehuller ved andre Veje end følgende:
                                     NAKSKOV - NYKØBING
                                     NYKØBING - ORE HOVED
Arbejdes der stadig. Hvem udfører Arbejderne.

RA: Pk. XXIII a, L. 422
Formentlig besvarelse af ovenstående efteretnings- opgaver.

 
                                                                          4570 Nr.          4938
Stockholm den 29 April 1945.
Falster den 23/4 1945.
A.3.
Skjoldstrup:
III-30-G2 Styrken- 16 Mand Kystpoliti- er ikke indkvarteret her, men i en Gaard ved Vejen Halskov-Donnemose. Der patrouilleres i Skoven omkring Hesnæs og Korselitze, og undertiden ses de i Falkerslev.
Horbelev:
III-30- F2 Befæstningen paa Udkigsposten har tidligere med 2 Mand Havnepatreuille i Hesnæs Havn.
FM: Pk. 22-49, L . III
Besvarelse af ovenstående efterretningsopgave.
Håndskrift.

                                   Efterretninger pr. 24/4 45
(...)
15.  Der er Skytte huller ved følgende Veje: Nakskov-Nyk., Maribo - Rødby, Maribo - Hillested - Nakskov, Maribo - Nysted, Nyk - Orehoved, Nyk - Hasselø, Nyk - Gedser.
Arbejdet udføres dels af tyske Soldater og dels af Krigsfanger
Arbejdet synes være afsluttet

Det ser ud som om Soldaterne blir sendt herfra Landsdelen til Sønderjylland
(...)
FM: Pk. 22-63, L. X
Dansk E-tjeneste

DANSK  EFTERRETNINGSTJENESTE

Nr 17                                                 Den 26/4 1945.
(...)
                           V.   Forskelligt.
(...)
2. Flygtninge og Saarede
Den 25/4 var pr. Skib i alt 319.680 Flygtninge og Saarede ankomne til Københavns Havn. Fra Sjælland foreligger en Fortegnelse over ca. 30.000 Saarede paa Sjælland (undtg. København) samt Lolland-Falster.
(...)
FM: Pk. 22-63, L. VI
Håndskrift.


Navnet er her sløret.

30 - 4 - 45.
Efterretninger fra Falster.

Hovedvej 2. Nykøbing - Gedser.
20/4.   Ad Hovedvej 2 med Retning mod Nykøbing. Der er passeret 3 Luftværnskanoner (efter Lastbiler). Desuden en konstant Strøm af krydsende  Last- og Taxabiler med Flygtninge og Soldater.
Senere: Soldater baade mod Syd og Nord.
Flere gange Vagt ved Landevejen. Standsning af deres egne Lastvogne og Taxavogne. Anden Færdsel uhindret.
24/4   Soldater marcheret til Nykøbing (iført lyse Benklæder, sorte Jakker), samt en del Luftværnsskyts (efter Lastbiler).
Indkvartering Natten til 24/4 af 500 Mand som skulde til Berlin næste Dag.
                                                 ------------
Væggerløse:
25/4  Frk. B.S. (Veggerløse Central), Tyskernes Tolk ordner Kister til afhentning af døde Flygtninge (Hasselø), som den 26/4 begraves paa Veggerløse Kirkegaard. Præsten Pastor Fog og hans Familie er gode danske.
                                                ---------------
Marielyst:
Beslaglæggelser: "Nørrevang", (stort Sommerpensionat og Bageri) - Ejerinde Frk. Thora Riisgaard - er beslaglagt til Soldater. Marielyst Badehotel (Ejer: Fl. Rasmussen) beslaglagt til Flygtninge og Strandhotellet (Ejer: Carlsen) beslaglagt til Soldater.
Sengepladserne i Skovs Pensionat "Tannhaüser" og Feriebyen optalt.
Ca. 500 Flygtninge ventes Lørdag d. 28/4.
Hipo Besøg 19/4 - 20/4 -
                                             -------------------
Guldborgsund: 17/4 Hurtigbaade passeret ved Hasselø, Kurs: Sydgaaende.
                                            --------------------
(...)
Banelinien: (Nyk.-Gedser).
20/4. Tyskerne har beordret Banen Marrebæk - Nykøbing køreklar hurtigst muligt (samt udveksling ved Marrebæk Broen som er blevet saboteret).
Det første Tog (Arbejdstog) fra Nyk. til Marrebæk (efter Sabotagen) kørte d. 24/4. Vagt langs Banen! 7 Mand ved Broen, ved det saboterede Sted.
(...)
                                                             Gitte.

RA: Pk. XXIII a, L. 422

 
                                                                            4663            5092
Falster, den 26/4-1945:
A.3.
Stubbeköbing.
Den 21/4 Aften ankom en "Marinekommission" ca. 10 Off. og Menige – der den 23/4 har overtaget Havnevagten i Stedet for Polititropperne. De har den 24/4 paabegyndt Opmaaling af Kajlängden og Vanddybden i Havnen.
Styrken i Byen er herudover ca. 40 Mand – (blandet) – der er indkvarteret paa Rönvej Nr. 1, Havnegade Nr. 5 og paa Teknisk Skole, hvor der tillige er Flygtninge.
FM: Pk. 22-63, L. X
Dansk E-tjeneste

DANSK  EFTERRETNINGSTJENESTE

Nr. 18                                                 Den 28/4 1945.
(...)
V. Forskelligt
1. Jernbanesabotagen
(...)
Øst for Storebælt var Jernbanesabotagen igen hovedsaglig rettet mod Forbindelsen Orehoved - Nykøbing -Gedser. Bl.a. er Broen ved Sukkerfabrikken i Nykøbing sprængt den 24/4.
(...)
FM: Pk. 22-63, L. VI
Efter 7.4.
Håndskrift.Navnet er her sløret.

                                                                               April 1945

Øvrige Oplysninger:
(...)
Veggerløse "Central":  Frk. B.S. (forlovet med Tysker, og ivrigt besøgt af Tyskere til lange Konferencer, regnes for farlig. Hun er en stærkt efterspurgt Tolk; ordnede før alle Tyskernes Indkøb (nu tager de jo selv!) samt Forsendelser af Fødevarer til Slægtninge i Tyskland, da dette var forbudt!
(...)
Hovedvej 2. - Alle Slags tyske Soldater, (ingen Fanger er set her.
(...)
                                                                            /Gitte
FM: Pk. 22-49, L. III
Udateret.
Håndskrift.
Modtageren er formentlig "Gitte".
Har dannet grundlag for efterfølgende rapport.

Bøtø: 50 Flyvemaskiner, Type: Jagere ankommer og starter hele Dagen igennem paa Flyvepladsen: Alt Vagt tysk ingen danske. Alt Værktøj og Hestegummivogne var ødelagt en Morgen. Tyskernes Kartoffelkule fjernet. Arbejdet indstillet.
Flygtninge:  Strandhotellet, Badehotellet, Nørrevang belagt med Flygtninge ca. 500 ialt næsten udelukkende fra Danzig. 2 Russiske Drenge 14 - 16 Aar befinder sig imellem dem paa Nørrevang behandles godt (ekstra) af Frk. Riisgaard, samt en Krigsfange ogsaa Russer. Alt Indbo fjernes af Tyskerne fra Hotellerne. Baal i Haverne er ret almindelig. Halm paa Sovestederne. Alt gjordt rent hos Riisgaard. Tysker har aldrig mødt saa skrap en Kvinde, hun tvang dem til alle pille Halm op og rive og gøre Haven i Stand efter deres Halmtransport.

Hovedvej 2:  Stor Transport Mandag Aften Kl. 9½ passeret her. Panserbiler, store Lastbiler, Traktore med Paahængsvogn, aaben Luksusbiler mod Nykøbing. Om Natten Soldater. Lastbiler fra Nykøbing beslaglagt til Transport af Soldater og Flygtninge fra Gedser hele Tirsdagen.

Hasselø: 80 Flygtninge paa Hasselø., stadig Patrouljevagt. Film kan ikke skaffes i Nykøbing. Kan De? Sydfalster ingen Forbindelse med Sjælland Tirsdag.
Korselitze: Flygtninge ankommet, placeret rundt omkring (privat ogsaa).
Jeg vil bede Dem om, hvis det er muligt, at skaffe os Vaaben. Her er saa faa til Kredsen fordi der var ødelagt en stor Del, vi har derfor holdt os lidt tilbage (Kun til os) (og helst let Vaaben).
Ellers alt godt hernede.
                                 Vi glæder os til Gensyn senere.

                                       Venlig Hilsen    Olga
Hilsen fra de andre gode Venner m/ den store Hund hernede. Besøgt dem i Søndags, alt vel.

(...)
FM: Pk. 22-63,  L. IX
Mail No. 15

 


Fortsætter med oplysninger fra Lolland. Se under Vesternæs samme dato.


Informator No. 17.
3-5-45
Falster:   Bötö:  Den 2-5. 50 Jagere ankommer og starter hele Dagen igennem paa Flyvepladsen. Alle danske borte- kun Vagt i tyske Uniformer. Värktöj og Gummiringe fra Vogne ödelagt en Morgen (Tyskernes Kartoffelkule fjernet) Dansk Arbejde indstillet.
Marielyst: Strandhotellet, Badehotellet (Marielyst Östersöbad) og Nörrevang belagt med ialt ca. 500 Flygtninge, nästen alle fra Danzig. En russisk Krigsfange er ogsaa her.
Alt Indbo fjernes fra Hotellerne af Tyskerne. Baal i Haverne. Halm paa Sovestederne.
Hovedvej 2: Stor Transport Mandag Aften den 30/4 (Kl. 21.30 passeret Veggerlöse). Panservogne, meget store Lastbiler, Traktorer m. Paahängsvogne, Personvogne, aabne og lukkede- alt paa Vej til Nyköbing. Mange Soldater i Löbet af samme Nat. Lastvogne fra Nyköbing beslaglagt til Transport af Soldater og Flygtninge fra Gedser den 1-5.
Hasselö: 80 Flygtninge paa Hasselö. Stadig Patrulje - Vagt forstärket.
Korselitze: Flygtninge ankommet - anbragt forskellige Steder, ogsaa indkvarteret privat.
(...)

Til toppen