Forside
Vejledning

LOLLAND:  Maribo - Nakskov - Nordvestlolland - Nysted - Sakskøbing - Vesternæs - Øvrige Lolland
FALSTER:  Bøtø - Gedser - Hasselø - Nykøbing - Øvrige Falster

MØN

RØDBY - RØDBYHAVN

RA. Pk. CXX, lb.nr 209
                                                                                               
20/5 1942
                                                       Oversigt
                                                          over
                                           tyske Styrker i Danmark
(...)
Luftværn.
(...)
Rødby   2 Stk. 20 mm ??
RA. Pk. CXX, lb.nr. 209
29/5 1943                                                                                                      B. 152/43
                                                                   Flyvepladser
Sted Kvalitet Anvendelse Plads til max. Luftfartøjer
(...)      
Rødby Havn   Nødlandingsplads, kun landing af langsomme Maskiner 10

                                                                                         

RA: Pk. LXIX
Udateret, men før 29.8. 1943. Håndskrift.

134 x 116 mm

0 - 5 - 10 km104 x 85 mm


 
Rødbyhavn, Nødlandingsplads
Beliggenhed: 2,5 km Ø. for Rødbyhavn, 5 km S. for Rødby og c. 800 m Ø. for Strandholmgaard.
                                     54o 39’ N., 11o 23’ Ø
Højde over Havet: c. 1 m
Overflade: Jævn og græsklædt
Form og Størrelse: Rektangulær, 630 m N-S og 670 m Ø-V.
Anvendelse:  Anlagt som Nødlandingsplads for Luftruten København – Hamborg. Tyskerne har haft Jagere stationeret paa den, men har det ikke for Tiden. Kan bruges for lette og middeltunge Luftfartøjer.
Afstand og sand Kurs til:
                                       Københavns Lufthavn, Kastrup          135 km, 39o
                                       Aalborg Lufthavn Flpl. V(?)               279    - , 340o
                                       Esbjerg Lufthavn                                203    - , 296o

 
RA: Pk. XXIII a, L. 423
 
                                                          E               Nr. 69.
Stockholm, den 27’ Oktober 1943.
Rødby.
Den af den offentlige Lufttrafik tidligere anvendte Nødlandingsplads ved Darket er den 14/10 under Udvidelse og Forbedring af Tyskerne. Den 14/10-15/10 stod paa Jernbanestationen i Nykøbing Falster et Tog med 48 Vogne til Losning. Togets Last bestod af Gravemaskiner, Traktorer etc. til Organisation Todt, og Losningen af dette Materiel antages at staa i Forbindelse med den omtalte Flyvepladsudvidelse.
RA: Pk. XXIII a, L. 423
 
                                                        E + S    240
Maribo. 23/12-43
A.2.
(…)
Errindlev By, Lungholm og Hyldetofte: ca. 3 Kompagnier Infanteri, ca. 450 Mand, ingen Cykler.
(…)
RA: Pk. XXIII a, L. 422

                                                      E + S            240
23.-12-43
 
Stubbekøbing, Rødby og Nysted ingen Belægning, Dog en enkelt 20 mm ved Rødby Havn
RA: Pk. XXIII a, L. 423
 
                                              E + S + N              i 386      432
Rødby. pr. 11/1.
Et halvt Hundrede mand Flyvetropper. Flyvepladsen ingen Cementstartbaner. 4-5 Jagere siges at operere herfra under Overflyvning.
RA: Pk. XXIII a, L. 423
 
                                                                    Side 5 til Nr. 332 af 27/1-44
Maribo, den 13/1-44
D.4.
(…)
Berritsgaard og Lungholm er belagt
RA: Pk. XXIII a
                                                                                             402
 
Rødbyhavn. Pr. 3/2. (44)
B.3.
Der er kun en Udkigspost placeret paa Havnens Østre Mole og den bestaar kun af 5-6 Md. Luftwaffe.
Ved Rødbyhavn er anlagt en Skinflyveplads.
RA: Pk. XXIII a, L. 423
 
Stockholm, den 13/2 1944.
                                              E + S + (N og M)      i 360        Nr.412
Maribo, 1/2-44.
C.3.
I Maribo Skole samt paa Aalholm, Lungholm og Berritsgaard opholder sig i Øjeblikket 1500 tyske Soldater, som er mere eller mindre Invalider fra Østfronten.
RA: Pk. XXIII a, L. 423132 x169 mm


Indkvartering i Hyldtofte Forsamlingshus og Lungholm Slot. 
(er flyttet for 14 Dage  siden.)
Flyveplads
7 Bomber kastet forleden Nat.


Kramnitze
(bomber)


Lungholm
Hyldtofte
Rødby havn
Strandholm

Syltholm
 
                                           E + S + (N + M)        402     (?)46
12/2-44
Flyvepladsen ved Rødbyhavn. Pr. 4/2. Se Skitse
I dag befandt der sig paa Pladsen 2 Stk. Ju 87, men Befolkningen hævder, at disse ikke er fast stationeret der. Der er anbragt almindelig Landingsbelysning som Landingsbegrænsning. Endvidere er der paa Pladsen opstillet en af Luftwaffes alm transportable Pejlevogne med komplet Radiopejlanlæg.
Som FLAKskyts skal der være 2-3 Piecer, sikkert ikke mere end 20 mm, da der kun er en lille Besætning paa 8-10 Mand. Desuden er der opstillet 7 Træmaskiner som Camouflering.
Den Belægning der hidtil har været indkvarteret paa Lungholm Slot og Hyldtofte Forsamlingshus er for ca. 14 Dage siden afgaaet. Der var fra ca. 100-150 Md. Rekonvalescenter. For Øjeblikket er der ingen Belægning.
RA: Pk. XXIII a, L. 423
 
                                                  E + S + N           i 578         u 659
31/3-44
B.3.
Rödby: Ingen Belägning.
Rödbyhavn: Ingen Ändring, d.v.s.: 1 Udkigs-og Lyttepost paa Havnemolen S.f. Havneindlöbet. Enkeltmandspost kun med Karabin. Vagtbarak med 5 Mand.
Flyvepladsen ved Rödbyhavn: Ingen Ändring. Pladsen er endnu ikke däkket med Pigtraadsspärring og Skyttegrave. Besätningen skal bestaa af 20-25 Mand.
1/4 var der 3 Ju.87 paa Pladsen og der landede 1 Me.111. – Som Regel er der ingen Maskiner stationeret paa Pladsen om Natten. De kommer om Morgener og gaar henimod Aften. Der var ingen af Maskinerne d. 1/4, der var rigget til som Natjagere.
RA: Pk. XXIII a, L. 423
 
                                                       E +S + N        u 776
Luftv. medd.
Rødby – den 9/4 1944
A.2.
Amerikansk Flyvemaskine nedstyrtet ved Saxfjedgd. 8 km S.Ø.f Rødby. Maskinen brændte op og 2 Flyvere indebrændte; 1 Mand fandtes som Lig, 2 toges til Fange – Resten, formentlig 6 Mand, eftersøges.
RA: Pk. XXIII a, L. 423
 
                                                            E + S + N      u 850
Statens civ. Luftv. Rødbyhavn
19/5-44.
Rödby.
A.2.
Ved Rödbyhavn, er der efter Luftkamp bjärget en amerikansk Flyver, der i haardt saaret Tilstand og under Bevogtning af den tyske Värnemagt er fört til Sygehuset i Nakskov.
RA: Pk. XXIII a, L. 423
 
                                                E + S + N
                                           Side 2 til Skrivelse Nr. 898, Stockholm, d. 3/6-44-
Berritsgaard. 25/5-44.
B.3.
(…)
Af Tropper menes der paa Lolland-Falster at väre i alt ca. 2000 Mand, fordelt på fölgende Steder:
(…)
Rödby: Ved Lufthavnen.
RA: Pk. XXIII a, L. 423
 
                                                       E + S + N      i 964     u 1081
Maribo ultimo Juni 1944.
C.3
Rödby
Flyvepladsen mellem Rødby og Rødby Havn benyttes af og til.
RA: Pk. LXIX
                                                                                           1488
 
23/8-44
C.3.
Skinflyveplads ved Rödbyhavn den kan markeres ved Hjälp af Randbelysning.
RA: Pk. XXIII a, L. 423
 
                                                               i 2008         u 2055
Lolland, Ultimo Sept. 44.
A.3.
Rødby Havn Ingen tyske Skibe i Havnen. Paa den østlige Mole findes: 1 Stk. 13 mm FLAK og 1 Lyttepost medc Pejleskive.
Lufthavnen ved Rødby. Benyttes kun som Nødlandingsplads. Her findes opstillet 2 Stk. 20 mm FLAK! Besætningen: Ca. 30 Md. FLAK- og Marinetropper i Rødby Havn, Ca. 20 Md. FLAK- og Flyvetropper i Lufthavnen.
RA: Pk. XXIII a, L. 422
 
                                                                       i 2292          u 2400
Falster. 5/11 44.
B.3.
(…)
Rödby Havn og Rödby Landingsplads: Ingen Ändringer.
RA: Pk. LXIX
                                                                                            2566
Primo November-44
A.3.
Lufthavnen ved Rödby benyttes kun som Nödlandingsplads. 2 Stk 20 mm Flak Besätning ca 20 Mand Flak og Flyvertropper indkvarteret i Barak.
RA: Pk. LXIX

155 x 107 mm

Rødby

Til Telefonselskabets Kabel
Rødby
Station

Annasminde
2 Ledninger
4 Ledninger
Strandholm

VandlöbUndersöisk Kabel (Telegraf)
1:20.000

Lille tegning:
Vagt
Vej
Vandløb
Mandskabsbarak
Administration
Landingsretning
Halvtag m/Lyskaster
Detail af Flyplads


130 x 255 mm


 

Havnefoged
Tysk HavnevagtOphaling
Told
Skibsmægler
Bunkers
Brændselsoplag
Dige
Östdiget


2 Ledninger
Feltkabel
4 Ledninger til Telefonselsk. Kabel
Havnevej

Tysk Marineart.
Fast Kvarter
Lindegade
Torvegade

                                                           Nr. 2936.A         2940
Stockholm, den 27. December 1944
Hermed 2 Bilag.
Lolland, 11/12-44.
B.3
Flyvepladsen ved Rödbyhavn er den af Statens Luftfartstilsyn anlagte Nödlandingsplads. Dagligt Mandskab: 8 Mand og 1 Schäferhund. Överste militär Befehlshaber: Feldwebel i Luftwaffe. Der er foretaget omfattende Camoufleringer over hele Pladsen, saaledes er opstillet i hvert Fald 6 Jagermaskiner samt 2 store Bombemaskiner af Trä, alle med Slöringsnet over. Den paa Bilag 1 (Detailkort) märkede Bygning ser, naar man kommer fra Vest, ud til at väre en Hangar-bygning med 4 Porte. Set fra Syd ses kun Portene. I den lille Skov V.f. Pladsen ligger flere mindre Bygninger, som ikke närmere kan udforskes, men de väsentligste ligger under en Skydeplatform (uden Skyts). To store Bilpaahängsvogne (lukkede) med Pejleantenne paa Taget, og som i Sommer er ankommet pr. Jernbane, kan ikke ses, men staar muligvis i Skoven. Det forlöd i sin Tid, at Vognene indeholdt Apparater til Brug ved Uddannelse i Blindflyvning. Der blev efter Vognens Ankomst flöjet uafbrudt fra tidlig Morgen til sen Aften med 2 Maskiner. Flyvningen havde altid Flyvepladsen som Centrum. Dette er nu ophört.
Ved Overflyvning af allierede Maskiner tändes hyppigt alle Landingssignaler, og kulörte Raketter opsendes.
Der findes kun Haandvaaben paa Pladsen.
Der förer fra Flyvepladsen 6 Telefon- eller Telegrafluftledninger (se Stregerne paa Kortene) Heraf gaar 2 til det undersöiske Kabel til Tyskland (Bilag 1). 2 Ledninger gaar i Lolland-Falsters Telefonselskabs Ledningsnet til Rödbyhavn, mens de 2 sidste fölger Telefonselskabets Ledning, men er trukket for sig selv, indtil de ogsaa forsvinder i Telefonselskabets Jordkabel ved Jernbaneoverskäringen ved Rödbyhavn.
 
 
Skibsfart.
Det forlyder i Dag, at der skal bygges nogle större Betonfundamenter til Flakskyts. Der tales om 100 m2 Overflade. Der er imidlertid noget om Snakken, idet der er kommet Repräsentanter for et Entreprenörfirma herned, og Vognmändene skulde inden Middag give Tilbud paa Levering af Sand og Grus. Gruset skulde leveres bag Östersödiget Öst for Havnen.
 
Havnevagten i Rödbyhavn udgör ca 10 Mand, i alle Tilfälde ikke over. Mandskabet har Kvarter i Rödbygaard Aandssvageanstalts Ejendom, Syltholmsgade 8. Lejligheden er lejet af Dienststelle L 16206 – Lg. Postamt Hbg. 1. – Vagtholdet 3 Md. ad Gangen opholder sig i et Trähus paa det östlige Havnedige, hvor der er fuld Oversigt over Havnen. Ud mod Havnen er opstillet et Rekylgevär paa Skibsfod, saa Havneindlöbet kan beskydes. Omkring Havneindlöbet er bygget flere Grästörvsbunkers, hvoraf een större med Felttelefon. Fra Vagthuset paa Havnen er der Felttelefon til Syltholmsgade 8 (meget simpelt ophängt), ligesom der förer 4 Telefonledninger til Telefonselskabets Jordkabel paa Havnevej (se Bilag 2).
 
RA: Pk. XXIII a, L. 423
 
                                                         3410       3457
Lolland
Rödbyhavn, den 22/1 1945.
B.3
Umiddelbart E for Havnen arbejder ca. 10 Mand for et Entreprenörfirma med Stöbning af Jernbtonfundamenter, men Arbejdet skrider paa Grund af Frosten kun langsomt frem. Der er anlagt Skärvevej fra Diget til Byggepladsen, men den kan ikke benyttes til lörende Trafik,
Arbejderne siger, at Fundamenterne skal bruger til Skydebunkers, der delvis färdige leveres af Orlogsvärftet.
I Form. ankom en lukket Jernbanevogn. Ved Ankomsten blev der sat Vagt ved den, indtil den blev rangeret ud paa Havneterrainet til Vagthuset, hvor Losning foregik.
Der er for nogle Dage siden ankommet yderligere 1 Vogn. Personer, der har haft Lejlighed til at iagttage Losningen udtaler. at Indholdet var Granater af meget stor Kaliber, antagelig til Söartilleri.
Det forlyder, at Formaalet med Byggerierne er en Kanonspärring over Femernbältet.
Iövrigt er Havnevagtens Feltpostnummer nu skiftet til: Dienststelle M 16206, M(?)r. Postamt Berlin.
RA: Pk. LXIX
 
                                                                     3811       4161
27. Rødbyhavn.
III-31-C3.
Rödbyhavn Flyveplads, 10/3-45.
A.3.
Et köbenhavnsk Entreprenörfirma har i Dag sat 10 Mand i Gang med Opgravning af samtlige Jordkabler til Landingsbelysning paa Flyvepladsen ved Rödbyhavn samt Nedtagning af den elektriske Installation.
Flyvepladsen skal ikke benyttes mere.
RA: Pk. XXIII a, L. 423
 
                                                                     4281        4596
Lolland, den 30/3-1945:
B.3.
Rödby havn:
Talrige tyske Fartöjer har den 30/3 Kl. 1700-1800 passeret Femernbältet med vestlig Kurs.
Der observeredes bl. a. 1 Krydser – 2 Torpedojagere og 1 meget stor Flydedok med Kran bugseret af en Del Bugserbaade.
I Nat kom 2 Fiskerbaade ind fra Stolpmünde med et mindre Antal Flygtninge, de havde tidligere väret paa Bornholm.
B.4.
2 Vognladninger Barakker og Inventar er kommet fra Asnäs bliver stillet op i Forbindelse med Stillingen til Raketskyts.
RA: Pk. ???
 
                                                                 4254    Nr. 4565
Stockholm, den 17. April 1945.
Oversigt over de paa Lolland-Falster og Möen garnisonerede Styrker
pr.1/4-1945.
(...)
8. Rödby Havn:
1 Udkigspost med Pejleskive og 1 Stk. 13 mm Flak paa den östlige Mole. Besätningen 10 Md. WL-Folk i en Barak paa Molen.
Der tales om Opstilling af mere Flak.
Havnevagt ca 20 Mand Marineinfanteri indkvarteret i Sydholmsgade 8 (Ejendom- men tilhörer Aandssvageanstalten).
9. Lufthavnen ved Rödby:
Nedlagt. Om Besätningen med de 2 Stk. 20 mm Flak er rejst, vides ikke endnu.
(...)
KB. Illegale blade.
Mikrofilm.
Spole 1.

DANSK EFTERRETNINGSTJENESTE
Nr. 8.                                                       Den 5/4 1945

III. Marinen.
(...)
3. Rødby Havn.
Talrige tyske Fartøjer har den 30/3 Kl. 17-18.00 passeret Femernbæltet med vestlig Kurs. Særlig bemærkes 1 Krydser, 2 Torpedojagere og en meget stor Flydedok med Kran bugseret af en Del Bugserbaade. De menes at være kommet fra Danzig.
RA: Pk. XXIII a
 
                                                                 4293         Nr. 4623.
Stockholm, den 19. April 1945.
Lolland, 5/4-45.
B.3.
Rödbyhavn: Paa Engen umiddelbart Ö.f. Havnen er der bygget 2 Betonbunkers, en större og en mindte.
Den store rummer Ammunition, der iflg. Öjenvidner opgives at väre ca 30 cm i Diameter og ca 1 m lang.
Den mindre ligner en almindelig Skydebunker, men kun er der Glas i Skydeskaaret i Baldakinen. Denne Bunker er aabenbart Hjertet i det hele. Hertil er fört Ledninger fra alle 4 Ramper eller Stativer, som staar paa Räkke foran paa Betonfundamenter.
Hertil er ogsaa fört Telefonledninger og Höjspändingsledninger (220 Volt). Strömmen tages fra det danske Luftfarttilsyns Skyhöjdemaaler, som staar i Närheden. Installationen er udført af en lokal Installatör, som dog kun fik Lov til at före Ledningerne ind paa Väggen. Resten er ordnet af Tyskerne selv. Der skal ogsaa herfra väre lagt et Kabel ned i en Vandgrav, som findes i Närheden.
De 4 Ramper er udfört i Trä (se Skitse) – Sth.s Bemärkn.: Skitsen fulgte ikke med – men saavidt man har kunnet se paa Afstand, er der Jernskinner indvendig. De beklädes nu fuldständig med Brädder, saa de er helt lukkede.
Der opföres en stor Mandskabsbarak i Närheden, og det er Meningen, at den paa Havnen värende Barakke ogsaa skal flyttes derned. Man har opsagt Lejemaalet af den benyttede Lejlighed paa Anstholm Rödbygaard til den 1/5 d.A., og herfra flytter man sandsynligvis ogsaa ned paa Engen.
Eftersom hele Anlägget ligger bag Digerne, skal der nu bygges en Udkigspost paa Diget, og til det Formaal har man beslaglagt eller ytret Önske om at köbe en Del Strandingsträ, som er oplagt paa Havnen. (Dette Önske er kommet fra Värnemagten i Nyköbing F.)
Hele Anlägget omgärdes med stor Hemmelighed, og man laver saa meget som muligt af det selv. Saaledes opföres Barakkerne af en tysk Murer og 2 tyske Tömrer. Vognmanden, som skulde köre Ammunitionen ned paa Engen til Bunkeren, maatte afgive sin Vogn og Heste – man önskede selv at köre.
En Landmand, som havde et Kreaturhus et Par Hundrede m fra Byggepladsen har faaet Besked om at fjerne det omgaaende. Da han spurgte om hvorfor, svarede man, at man ikke önskede det i Närheden af Frygt for Sabotage. Anlägget har endnu ikke väret benyttet – saa Formaalet kendes ikke.
RA: Pk. XXIII a, L. 423
 
                                                                         4399        4694
Maribo, 10/4-45.
B.3.
(…)
Gravning af Skyttehuller er nu ogsaa foretaget langs Vejen fra Maribo til Rödby.
FM: Pk. 22-63, L. II
Udateret.

Efterretningsopgaver
Lolland - Falster og Møen.
(...)
5. Er der mere end et Stk. 13 mm FLAK ved RØDBY HAVN. Hvor opstilles de Barakker, der nylig er kommet til Byen. Er der noget om Rygterne om Stillinger for Raketvaaben.

6. Er der stadig 2 Stk, 20 mm FLAK ved Lufthavnen ved RØDBY. Har den nogensinde været benyttet af tyske Flyvere.
(...)
FM: Pk. 22-49, L. III
Besvarelse af ovenstående efterretningsopgaver.
Håndskrift.
 
                                Efterretninger pr. 24/4 45
(...)
5.  Flakskytset ved Rødby Havn er fjærnet. Arbejdet paa Stillingerne for Raketvaaben er indstillet 

6.  Flaket ved Lufthavnen er fjærnet. Lufthavnen har kun været benyttet av en Øvelsesmaskine
(...)
FM: Pk. 22-63, L. VI
Besvarelse af ovenstående efterretningsopgaver.
Håndskrift.

Udateret "kladde"? til denne rapport findes i FM: Pk. 22-49, L. III.
Håndskrift, men ikke Gittes.

30 - 4 - 45.
Efterretninger fra Lolland.
(...)
V
Rødby Havn.
Ved Rødby Havn er der et Rekylgevær (Maskin?) paa almindelig Fod placeret ved Meldeposten paa Diget lige ved Havnen.
3 Mand der fungerer som Luftmeldeposter bevæbnet - i al Fald - med 1 Maskinpistol; Resten Haandvaaben.
Barakkerne: ca. 300 m. Øst for den østlige Mole (og ca. 200 m. fra Diget) findes 1 Barak med ca 12 Mand - ældre, fredelige, næppe Fagfolk.
2 Bunkers, den ene østlig, med Ledninger til 4 Stilladser i Række (Trærammer paa Jorden) 50 m. fra Diget. En vestlig - 50 m, Vest for Molen - med Ammunition. Skønnes - ved Eksplosion - for at være farlig for Rødby Havn. Er bevogtet af 1 Mand om Natten. Der mangler alt til evt. Radiotilbehør. Fristen for Aflevering oprindelig sat til 1/5/45. Ligger stille.
Godt Observationssted i det gamle Jernstøberi i Modelflyvernes Lokale.
En ældre tysk Søkaptajn, kalder sig Goldschmidt, er kommet tilbage for ca. 3 Uger siden. Han har hyppig Kontakt med Meldeposten og anses for at være tysk Havnespion.

VI
Rødby.
Der er ikke mere de to Stk. 20 mm. Flak ved Lufthavnen ved Rødby. Lufthavnen er afviklet - en enkelt Mand tilbage.
Lufthavnen har før ("for Aar tilbage") i to Perioder været benyttet af Tyskerne til Skoleflyvning, og en enkelt Gang er en Observationsmaskine landet der.
(...)
                                                                    Gitte

Til toppen