Forside
LOLLAND:  Maribo - Nakskov - Nordvestlolland - Nysted - Rødby - Sakskøbing - Vesternæs - Øvrige Lolland
FALSTER:  Bøtø - Gedser - Hasselø - Nykøbing  -   Øvrige Falster

Møn

                                VEJLEDNING

Efterretningerne er ordnet efter lokalitet/område. Følgende er valgt:
LOLLAND:
Maribo.  Omfatter desuden Bandholm.
Nakskov. 
Nordvestlolland.  Omfatter Horslunde, Kragenæs, Nøbølle/Nybølle og Tårs.
Nysted.  Omfatter desuden Ålholm/Stubberupgård.
Rødby.  Omfatter desuden Rødbyhavn.
Sakskøbing.  Omfatter desuden Berritsgård.
Vesternæs/Kappel.
Øvrige Lolland. Omfatter bl.a. Søllested.

FALSTER:
Bøtø.
Gedser/Gedser Odde.
Hasselø.
Nykøbing.
Øvrige Falster.  Omfatter bl.a. Stubbekøbing.

MØN.

Der er hovedsagelig tale om rent militære efterretninger (befæstningsanlæg m.m. og troppers placering), men der findes også oplysninger om sabotager, nedstyrtede allierede flyvere og fra besættelsens sidste måneder tillige en del om tyske flygtninge.

EFTERRETNINGSRAPPORTERNE på de følgende sider er indsat i tabeller med 2 kolonner.
Venstre kolonne:
De oplysninger, bemærkninger m.v. som jeg har tilføjet rapporterne er overalt skrevet i kursiv.
I kolonnen er anført, hvor den originale oplysning kan findes:
RA: Rigsarkivet. (Stockholmarkivet)
FM: Frihedsmuseet. (Thøger Busks arkiv i Pk. 22-63 og Gunvor Fugl-Meyers i Pk. 22-49.)  
KB: Det kongelige Bibliotek. (Læsesal Øst)
FEA:  Falsters Egnshistoriske Arkiv, Nykøbing.
Der er desuden angivet pakke (Pk.) og læg (L.) eller evt. løbenummer (lb.nr.). Enkelte numre på pakker og læg er desværre svipset for mig, men de vil blive indsat, når de er skaffet til veje.

Hvad angår de eksemplarer af det illegale skrift, DANSK EFTERRETNINGSTJENESTE, der findes på Det Kongelige Bibliotek, er anført nummeret på filmspolen.

De scannede tegningers og kortskitsers originale mål er opgivet i mm (bredde x højde). Ord, der kan være vanskelige at læse på tegningerne/skitserne her, er skrevet i kolonnen eller under skitsen.

Højre kolonne:
Det er tilstræbt at gøre gengivelsen af efterretningerne så autentisk som mulig - når der ikke lige anvendes scanning - også hvad angår evt. stave-/slåfejl i det oprindelige materiale. Ulæselig tekst er erstattet med ?
Tekst, der ikke omhandler den pågældende lokalitet, er udeladt. Dette er angivet med (...).

Formentlig på grund af tidligere uhensigtsmæssige opbevaringsforhold er især en del af skitserne/ tegningerne i Stockholmarkivet i en dårlig forfatning med store mørkfarvede eller helt forsvundne partier. Af hensyn til læseligheden er skitserne/tegningerne "renset" ad elektronisk vej, ligesom teksten nogle steder er gjort tydeligere. Hvor teksten er ulæselig er der intet foretaget.

Rapporterne er inden for hver lokalitet ordnet kronologisk. Hvor der i teksten findes flere datoer, er den tidligste valgt. DANSK EFTERRETNINGSTJENESTE er dog indsat efter udgivelsesdato. Udaterede rapporter er indsat, hvor jeg har vurderet, de må høre hjemme. Nogle er dog anbragt sidst under den pågældende lokalitet.

Rapporterne i Stockholmarkivet kan være påført nogle bogstaver og/eller tal:
Bogstaverne E + S osv. er påført med håndskrift. Betydningen kender jeg ikke, men det kunne være en angivelse af, hvem der skulle behandle eller har behandlet pågældende rapport.
Bogstav-talkombinationerne i 111 og u 222 er måske et registreringssystem for ind- og udgående post.  I de fleste tilfælde er de påført med håndskrift.
Bogstav-talkombinationerne A.2, B.4 osv. er højst sandsynlig udtryk for en efterretningsofficers bedømmelse af kildens pålidelighed og oplysningens sandfærdighed.
Efter hvad jeg har fået oplyst, er systemet, der skulle være udviklet af de allierede under 2. verdenskrig, videreført i NATO. Her opdeles kildens/meddelerens pålidelighed i følgende grader:
A: Helt pålidelig.
B: Sædvanligvis pålidelig.
C: Nogenlunde pålidelig.
D: Sædvanligvis ikke pålidelig.
E: Upålidelig.
F: Pålideligheden kan ikke bedømmes.

Oplysningens/efterretningens sandfærdighed opdeles i:
1: Bekræftet af andre kilder.
2: Sandsynligvis sand.
3: Muligvis sand.
4: Tvivlsom.
5: Usandsynlig.
6: Sandfærdigheden kan ikke bedømmes.

Ved nogle aktioner  mod efterretningstjenestens kontorer i København lykkedes det tyskerne at beslaglægge en betydelig mængde rapporter, der var færdigbearbejdede, men endnu ikke destrueret. De blev fundet igen efter befrielsen og indgår nu som en del af Stockholmarkivet. Ved disse rapporter har jeg anført: Beslaglagt rapport.
For at vise forskellen er et par af disse rapporter sammenstillet med den rapport, der var sendt til Stockholm. Den beslaglagte rapport må betragtes som primærkilde.

Jeg står til rådighed med hjælp og evt. yderligere oplysninger på adressen: jensec snabel a post9.tele.dk  (Erstat snabel a med @)


kort3a.gif (50911 bytes)

K
o
r
t
Forstørret udsnit af kort over de tyske troppers placering i Danmark, udarbejdet i London ca. 1. april 1945 på grundlag af efterretninger indsamlet af modstandsbevægelsen. I Maribo opgives der at være 400 Tps (mand). Målestokken er i miles. Klik på en lokalitet for at komme videre til denne.