Forside
Vejledning

LOLLAND:  Maribo - Nakskov - Nordvestlolland - Nysted - Rødby - Sakskøbing - Øvrige  Lolland
FALSTER:  Bøtø - Gedser - Hasselø - Nykøbing - Øvrige Falster

MØN

VESTERNÆS / KAPPEL

RA: Pk. CXX, lb.nr. 34
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uddrag af skema:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                B. 28/1941
Afskrift
KYSTDEFENSIONEN.                                                              Fortroligt.
Lynetten, den 10’Juli 1941.
Eksemplarfordeling:
Marineministeriet       2 Eksempl.
Søartilleriet                1       -
Chefen for Kdf.         1       -
Stabschefen               1       -
Overintendanten         1       -
Artilleriafdelingen       1        -
Maskinafdelingen       1        -
Arkiv                         2       -
                         Ialt  10 Eksempl.
 
Liste 1: 9/4 1940 – 1/7 1941.
Oversigt
over
det vigtigste Krigsmateriel overleveret til den tyske Værnemagt.
 
Maaned
Fra
Til
 
 
...
...
...
Juni 1941
Haarbølle-
batteri
Kappel
3 m Invertmaaler med Sokkel og Tilbehør
 
...
...
...
Artilleriafdelingen, Lynetten
Otto Marckmann
RA: Pk. CXX, lb.nr. 252
Udateret, men før 29.8. 1943. Håndskrift.

 

 

 

 
B. 111/43
(...)
Sidst vi havde Overflyvninger – skød de i Vesternæs ved Kappel, men de har ikke de rigtige Antiluftmaals Kanoner.
(…)
Telefonen fra Lejren i Nøbbølle ved Horslunde føres nu over Horslunde til V. Karleby – nord for Nakskov. Derfra skal der gaa en Linie til Taars – over Sandby og antagelig en Linie over Nakskov til Vesternæs.
(…)
RA: Pk. XXIII a, L. 423

 

 
E + S           240
23/12-43
Kappel. Batteriet sløjfet. Kanonerne ført bort.
RA: Pk. XXIII a, L. 423
 
E+S+N             i 386             432
18/2 44
Kappel. Pr. 10/1. (Syd for Nakskov)
A.2.
Ca. 10 Mand. Luftmeldepost. Endvidere skal her findes et Par 20 mm Kanoner.
RA: Pk. ???
Uden årstal, men må være fra 1944.
 
Der henvises åbenbart til en tegning af en megafon, men denne tegning er ikke fundet.173 x 81 mmYdø

                                                      
                                                  i 344
Stenstrupgaard ved Kappel. (SW for Nakskov). Pr. 3/2.
Posten er beliggende i Digets østre Side, saa derfor ret vanskeligt at faa Indseende med, men 1 Megafon med 4 Tragte af samme Type som ovenfor kan ses. Endvidere skal der være 3 Stk. Flakskyts, men om det er 20 mm el. sværere Kaliber kan endnu ikke oplyses. Der er kun 2 dobbelte Meldeledninger til Posten og disse er ophængt paa Knapper paa Telefonselskabets Stangrække, endvidere gaar der fra Posten Meldeledninger til 2 Ejendomme paa Vejen derud, antagelig kvarter for Befalings- mænd. Posten bestaar nu kun af 30 Md., men har før været meget større, en Over- gang har der været 15 Piecer. Se Skitsen.

Kalke Vesternæs 3 feb 44.gif (19782 bytes)

RA: Pk. XXIII a, L. 423
 
Stockholm, den 12/4 1944
E+S+N                   i 578           Nr. 659
 
Kappel (Stenstrup Gaard). 30/3-44.
B.3.
Der er tilsyneladende ikke sket nogen Ändringer paa ell. ved Lytte- og Udkigsposten, og Flakskytset skulde väre det samme som ultimo Januar.
30/3 ankom til Kappel Belägningen, ca. 10 Tyskere i Alderen 16-17 Aar.
RA: Pk. XXIII a, L. 423
 
E+S+N                i 630                 u 730
9/4 – 1944
A.3
Ved Kappel kun 1 Stk. 20 mm ALK.
RA: Pk. XXIII a, L. 423
 
E+S+N                 i 654                 u 750
Nakskov.
Medio April 44.
B.3.
Tolv tyske Drenge i Uniform til Uddannelse ved Kappel.
RA: Pk. XXIII a, L. 423
 
E+S+N+D          i 803               u 915
Nakskov. 31/5-44.
A.3.
Ingen Forandringer. 40 Drenge i Vesternäs pr. Kappel. Alder 14-18.
RA: Pk. XXIII a, L. 423
 
23.6. 1944
Ved Kappel paa Lolland er opstillet et enkelt 13 mm Maskingevær i Luftværnslavet.
RA: Pk. XXIII a, L. 423
 
Stockholm, den 17/8 1944.
  E+S+N+D    i 1289           Nr. 1419
Nakskov, den 5/8 1944
B.3
Den gamle Post ved Vesternäs pr Kappel findes fortsat. I Lejren har de nu udnyttet det hele meget praktisk. Saaledes mangler f.Eks. ikke en stor Have, baade Pryd- og Urtehave, og de har talrige Bure med Kaniner. Der er 4-5 Beboelses- og Opholds- kabiner – Träbarakker – et Värkstedsskur, Udkigsskur paa Digekronen, og endelig er der West for dette lavet en Skanse paa omkring 25-30 m. Her er opstillet 4 Stk. Maskinskyts, ved ikke hvilket Kaliber, men det er ikke särligt svärt. Der er vel omkring 20-30 Mand i Lejren.
RA: Pk. XXIII a, L. 423
 
E+S+N       i 1505         u 1549
Lolland, den 24/8 1944
B. 3
Alt Skyts (3 Stk.) + Mandskab er flyttet fra Vesternäs pr. Kappel (minus 6 Mand til Lyttepost) til Batteristillingen Syd for Skibsvärftet. Batteriet Vest for Värftet er der endnu.
RA: Pk. XXIII a, L. 423
 
Ultimo September 1944
Stenstrup Gaard, V.f. Kappel (III-29-B 3). 1 Stk. 13 mm FLAK. Besätning 12 Md. indkvarteret i en Barakke.
RA: Pk. XXIII a, L. 423
 
4071         4378
Lolland, 23/3-45.
B.3.
Kappel: Hertil er en Del Cement og andet Stöbemateriel, hvortil det skal bruges er endnu ikke klarlagt.
RA: Pk. XXI b, L. III, 29.
 
1.4.45
A.2.
3. Stenstrupgaard, V.f. Kappel:
Lyttepost og 1 Stk. 13 mm Flak.
Besätning ca 10 Mand WL-Folk.
Der er i den seneste Tid kommet en Del Cement og andet Materiel hertil.
FM: Pk. 22-63, L. II
Udateret.
Se næste 3 rapporter.

Efterretningsopgaver
Lolland - Falster - Møen.
1. Er det W.L.-folk, der er i TAARS.
(...)
3. Er der iværksat Arbejder ved Kappel. (Stenstrupgaard).
(...)
RA: Pk. XXIII a, L. 423
Formentlig besvarelse af ovenstående efterretningsopgave
 
4595         4998
Lolland, 20/4-45.
B.3.
Stenstrupsgaard ved Kappel og Taars (III-29-B3): Uden Medvirken af lokalkendte Folk ikke särlig tilgängelig; men efter hvad der kan ses er der ikke lavet noget af Betydning ved Kappel. Mandskabet begge Steder er uden Tvivl Marineinfanteri, saadanne og ikke andre er i hvert fald set begge Steder. Antallet uändret, henholdsvis 10 og 29.
FM: Pk. 22-49, L. III
Besvarelse af ovenstående efterretningsopgave.
Håndskrift.

                                             Efterretninger pr. 24/4 45
(...)
3.   Nej
(...)
FM: Pk. 22-63, L. VI
Besvarelse af ovenstående efterretningsopgave.
Håndskrift.
II omhandler Nakskov.

30 - 4 - 45.
Efterretninger fra Lolland.
(...)
III
Kappel:
(Foreløbig: Mage til Rødby Havn) se Punkt V.
Det sværere Flak ved Kappel (hvorfra bl.a. allierede Flyvemaskiner blev beskudt i Paasken 1944) menes fjernet. I saa Fald, for ganske nylig!
Der ligger ca 20 Mand, plus flere større Maskingeværer.
4 Stilladser. Mangler ogsaa Radioanlæg. se Punkt V

Punkterne II og III studeres nærmere.
(...)
                                                                    Gitte

FM: Pk. 22-49, L. III

240 x 235 mm 

FM: Pk. 22-63, L. IX
Mail No. 15
Ovenstående rapport lettere bearbejdet og klar til afsendelse.

155 x 90 mm


Informator No. 17.
3-5-45
(...)

Lolland:  2 Bunkers ca 100 m Syd for Opkörslen til Diget. Bemanding: Op til 20 Mand, for Tiden kun 8. Armering: 1 Maskingevär + Haandvaaben. Tidligere Flakskyts, men det er demonteret. Raketstilling i den ene Bunkers. Raketterne ca. 2 m lange og 20 cm i Diameter, med henholdsvis röde og grönne Topstykker. Afskydes paa en Träslidske. Tidligere Telefonkabel demonteret. Nu Telefon med Enkeltledning over lokale Central.

  Til toppen